Baggrund
Kenneth Jensen og Stefan G. Rasmussen foran Kronprinsesse Marys Bro. Foto: Søren Wesseltoft.

BAGGRUND

 

Vores kamp udspringer af Folketingets beslutning om, at gøre den nye fjordforbindelse over Roskilde Fjord i Frederikssund Kommune brugerbetalt.

 

Kronprinsesse Marys Bro i Frederikssund er kun første sted. Snart vil flere steder i landet også blive "ramt" af lokal vejskat, Det fremgår blandt andet af et svar fra transportministeren til Transportudvalget i januar 2018.

 

Hvad er problemet?


Det spørgsmål for vi jævnligt, og svaret er for så vidt enkelt:

Det er grundlæggende fuldstændig urimeligt, at borgerne skal betale for at færdes på vejnettet i deres egen kommune.


Det hedder da også på side 13 i VVM-redegørelsen fra Vejdirektoratet, og i supplerende undersøgelser foretaget af Sund og Bælt, at der er betydelig mostand imod brugerbetalingen på den nye fjordforbindelse, så folk fortsat vil benytte den gamle, gratis bro, selv om den udgør en flaskehals.


Begrænset fremkommelighed


Løsningen er derfor, sanktioneret af flertallet i Frederikssund Byråd, hfvor kun Kenneth Jensen ikke stemte for, at indføre trafikregulerende tiltag ved den gamle fjordforbindelse, og forbyde køretøjer over 3.500 kg at benytte den.


I Byrådets svar til Transportminsteren i maj 2012 er forslaget, at:


”etablere en række færdselsreguleringer og begrænsninger på den gamle bro og J.F. Willumsens Vej”, som vil ”medvirke til at skabe tydelig forskel i fremkommelighed mellem en ny 4-sporet forbindelse og den gamle forbindelse, og dermed gøre anvendelse af den nye forbindelse attraktiv.”


I loven om den nye fjordforbindelse er dette i § 2, stk. 2 blevet til følgende formulering:


"Vejdirektoratet kan i overensstemmelse med færdselslovens § 92 og efter forhandling med Frederikssund Kommune og med politiets samtykke træffe bestemmelser om trafikregulerende foranstaltninger på Kronprins Frederiks Bro og J. F. Willumsens Vej og på de i § 1, stk. 1, nævnte vejstrækninger, jf. lovens bilag 1, der indvirker på vejens udnyttelse og indretning med henblik på at reducere den gennemkørende kørsel."

I videoen herover, som er lavet til valgkampen i 2017, fortæller Kenneth Jensen mere om brugerbetalingen på den nye fjordforbindelse i Frederikssund.

Det vedrører ikke mig!

 

Den bemærkning møder vi også tit; både lokalt og fra andre egne af landet,

 

Desværre er det ikke rigtigt. På lokalt plan her i og omkring Frederikssund Kommune, er det før eller siden alle - navnlig erhvervslivet - som bliver tvunget over på den nye, brugerbetalte, fjordforbindelse. Men borgerne i Hornsherred bliver også ramt.

 

På sigt forholder det sig anderledes.

Et nationalt problem

 

Det ligger nemlig i kortene, at hvis det her lykkes i Frederikssund, så bliver det en metode som man vil benytte andre steder i landet, til at finansiere fremtidige infrastrukturelle projejkter. Således har transportminister Ole Birk Olesen i januar 2018 svaret Transport-, Bygnings- og Boligudvalget, at brugerbetaling kan blive relevant "i forbindelse med en østlig ringvej (havnetunnel) i København, hvilket undersøges nærmere frem til 2019. Enøstlig ringvej ventes at koste i størrelsesordenen 20 mia. kr., og uden bidrag frabrugerbetaling kan det blive meget svært at gennemføre projektet."

 

Vejskat er med andre ord ved at blive sneget ind ad bagvejen i dansk politik.

Det er ikke i orden!

Susanne Bartholin taler til demonstranter. Foto: Søren Wesseltoft.

Jeg har engageret mig i denne kamp, for at få de folkevalgte til at forstå at brugerbetaling på en forbindelse der går fra øst til vest i samme kommune ikke er iorden.

 

I december 2011 afleverede jeg cirka 11.000 underskrifter mod brugerbetaling til daværende transportminister Henrik Dam Kristensen, og i februar 2018 blev der afleveret 13.750 underskrifter til Ole Birk Olesen.

 

Det var ikke nok, så nu søger vi opbakning fra hele landet. Ingen ved jo hvem der bliver ramt af brugerbetaling næste gang.

Susanne Bartholin

 

"brobisse"

TID TIL BORGEROPRØR!

 

 

Kampagnen har været i gang i flere år - og der er tidligere indsamlet mange tusind underskrifter imod brugerbetaling på Kronprinsse Marys Bro i Frederikssund.

 

- kampen fortsætter ufortrødent!

DEL

FØLG OS

Facebook ikon; link til facebookgruppe