Dokumentation

DOKUMENTATION

På siden her er vi i gang med samle historikken og al dokumentationen om vejen frem til beslutningen om opførelsen af landets første brugerbetalte højbro og omfartsvej - og ikke mindst dokumentationen for vores kamp gennem årene.


Du kan også se en del dokumentation på Kenneth Jensens hjemmeside, og i vores facebookgruppe.

Bilisterne betaler for at staten kan spare

Staten påfører bilister omkostning på mindst 464 mio. kr.
 - blot for selv at spare 310 mio. kr.


Det lyder helt skævt, men er ikke desto mindre konklusionen, når man læser al dokumentationen igennem, som vi har samlet her på siden.


Hvordan det hænger sammen kan du læse mere om her på siden, og i vores bagvedliggende beregninger:Se også vores video om broøkonomien, hvor det hele er forklaret:

Trafikregulerende foranstaltninger

Et led i aftalen om den nye fjhordforbindelse var også aftalen om, at der kan indføres trafikregulerende foranstaltninger på J.F. Willumsensvej og den gamle bro, for på den måde at "gøre den nye fjordforbindelse mere attraktiv, og presse bilisterne over på den."


Af disse tiltag er de første beslutet ved aftale mellem Vejdirektoratet og Teknisk udvalg i Frederikssund Kommune i oktober 2018.


Læs mere i Kenneth Jensens henvendelse til transportministeren fra oktober 2019, og i ministerens svar fra november 2019.

Vejen til en brugerbetalt højbro:

Rapporter og undersøgelser

Illustration af MT Højgaards vinferprojekt fra 2005.
Pjece med hovekonklusionerne fra Vejdirektoratets VVM-redegørelse i 2010.
Rapport fra Frederiksborg Amt i 1999 om Kronprins Frederiks Bro

Snakken om en ny fjordforbindelse mellem Frederikssund og Hornsherred opstod helt tilbage i 1960'erne. Dengang reserverede man derfor et areal - eller en kile - ned igennem Tørslev Hage, til en ny tunnelforbindelse.

 

Amtet og idékonkurrencen

Siden skete intet i mange år, lige bortset fra en stærkt stigende trafikmængde. Det ses blandt andet af det daværende Frederiksborg Amts trafikmålinger fra 2003, den såkaldte årsdøgntrafik, og af en trafikprognose som amtet lod udarbejde i 2002.

 

J.F. Willumsensvej og Kronprins Frederiks Bro var dengang blevet til en amtsvej og -forbindelse. Amtet igangsatte derfor en idékonlurrence til en ny fjordforbindelse i starten af 2005. Konkurrencen i 2005 endte med et vinderprojekt fra MT Højgaard der for første gang beskrev en højbro som en mulighed.

 

Allerede i 1999 havde amtet dog udarbejdet en rapport om blandt andet mulighederne for en ny fjordforbindelse.

 

Tankerne om en højbro vakte ikke just jubel i lokalsamfundet. I mellemtiden blev amtet nedlagt, og såvel omfartsvej som Kronprins Frederiks Bro overgik til staten i 2007, og det samme gjorde ansvaret for en eventuel ny fjordforbindelse.

 

Vejdirektoratet og staten tager over

På grund af et massivt lokalt pres påbegynder Vejdirektoratet kort tid efter overtagelsen af J.F. Willumsensvej og Kronprins Frederiks Bro forarbejdet med en ny fjordforbindelse, efter Folketinget i oktober 2006 havde besluttet, at der skulle udarbejdes et nyt beslutningsgrundlag for en ny fjordforbindelse.

 

Første skridt var et borgermøde den 26. november 2007, hvor Vejdirektoratet præsenterede et debatoplæg med en række mulige scanerier for en ny fjordforbindelse. Dette var samtidig første skridt til den store VVM-redegørelse, der skulle danne grundlag for endeligt valg af løsning og vedtagelse af en anlægslov.

 

VVM-redegørelsen

Arbejdet med redegørelsen startede efter borgermødet, og i april 2008 kom Vejdirektoratet med et høringsnotat.

 

Redegørelsen blev herefter forsinket flere gange, hvorfor Vejdirektoratets i juli 2009 udgav et statusnotat.

 

I april 2010 kom den endelige VVM-redegørelse, og den var et omfattende værk på fire delrapporter i syv bind:

 

 

Der blev også udgivet en lille folder, der i korte træk opsummerede den meget omfattende redegørelse.

 

Høring og indstilling

VVM-redegørelsen blev sendt i høring. I denne proces afgav Frederikssund Byråd et høringssvar som anbefalede en statsligt finansieret tunnel. Det samme gjorde interessegruppen TUNNEL NU!, stiftet af et af vores styregruppemedlemmer, Kenneth Jensen.

 

Også Sydbygruppen med bl.a. Allan Dalgaard som primus motor forsøgte forgæves at argumentere for en sydligere tunnelløsning, men lige lidt hjalp det, og Vejdirektoratet endte med i oktober 2010 at anbefale en højbro lige i udkanten af Frederikssund og over Tørslev Hage.

 

I deres indstiling anbefalede Vejdirektoratet også at man undersøgte trafikanternes betalingsvillighed yderligere.

 

Høringssvarene er sammenfattet i Vejdirektoratets høringsnotat fra november 2010.

 

Brugerbetaling og borgerprotester

Den store knast i projektet for en ny fjordforbindelse var finansieringen, da Folketinget vægrede sig ved at finde pengene til den fornødne investering.

 

Selv om VVM-redegørelsen nævnte muligheden for brugerbetaling, så anså alle det som urealistisk; ja, vel nærmest udansk. Men ikke den lokale erhvervsforening, Frederikssund Erhverv.

 

De indledte et lobbyarbejde sammen med Frederikssund Kommune og mediefirmaet Waterfront, for at påvirke folketingets politkere i retning af en brugerfinansieret løsning. Som det hed i en præsentation fra Frederikssund Erhverv: "Betal for at køre eller få lov til at holde i kø gratis!"

 

I november 2010 enedes en række af Folketingets partier om trafikforliget "Bedre mobilitet". Heri aftaltes det, at man ville undersøge betalingsvilligheden blandt trafikanterne. Man bad Sund & Bælt om at foretage undersøgelsen, hvis resultat blev præsenteret i november 2011.

 

Konklusionen lod ingen i tvivl. Den viste at "trafikken reduceres signifikant ved indførelsen af brugerbetaling." Derfor var det nødvendigt at indføre brugerbetaling både på den nye og den gamle bro for at få økonomien til at hænge sammen - eller som det hedder i rapporten: "Udgangspunkt for analysen er fuld finansiering af den nye forbindelse via en brugerbetaling på begge broer."

 

Redegørelsen og indstillingen vakte stor folkelig modstand, og mere end 11.000 borgere skrev på kort tid under på en protest imod brugerbetaling. Et brogermøde i Frederikssund Hallen i april 2011, med deltagelse af transportminister Hans Christian Schmidt og små 1.000 borgere talte også sit tydelige sprog: "Broafgift nej tak!"

 

Se referat af borgermødet, og slides som Kenneth Jensen brugte i sit oplæg.

 

Byrådet overgav sig

Efter borgermødet lå sagen stille et godt stykke tid, og fik først nyt liv efter folketingsvalget i sensommeren 2011.

 

I foråret 2012 skriver den nye transportminister til Frederikssund Byråd, og beder om at man forholder sig til muligheden for en brugerbetalt fjordforbindelse.

 

Denne henvendelse behandler byrådet den 16. maj 2012, og stemmer alle byrådsmedlemmer undtagen Kenneth Jensen for en  brugerbetalt forbindelse. Betaling på den gamle bro afvises dog, men til gengæld foreslår Byrådet i sit svar at indføre "Trafikregulerende tiltag", der "vil medvirke til at skabe tydelig forskel i fremkommelighed mellem en ny 4-sporet forbindelse og den gamle forbindelse og dermed gøre anvendelse af den nye forbindelse attraktiv."

 

I lyset af dette svar, indgår Folketingets partier senere i 2012 forlig om den nye fjordforbindelse, og i december 2014 vedtages anlægsloven.

 

Den fortsatte kamp: Borgeroprøret

Aflevering af 14.000 underskrifter den 23. februar 2018. Foto: Søren Wesseltoft.

Med vedtagelsen af anlægsloven, og den senere igangsættelse af anlægsarbejdet, stoppede kampen dog ikke imod hverken brugerbetalingen, eller de trafikregulerende tiltag, der skal presse bilister over på den nye bro.


Styregruppen har siden arbejdet videre, hvad den omfattende korrespondance her på siden og på vores side med presseomtale vidner om. Men også demonstrationer og vores to lokale underskriftsindsamlinger med hhv. 11.000 og 14.000 underskrifter vidner om aktiviteten.


Siden foråret 2018 har gruppen arbejdet af to parallelle spor: Et politiske og et folkeligt, hvor førstnævnte handler om at påvirke politikere og emnedsmænd til at ændre beslutningen om brugerbetaling, og sidstnæcnte handler om at skabe fokus på - og opbakning til protesten imod - brugerbetaling på lokale og regionale vejstrækninger både i og uden for Frederikssund Kommune. Som sådan er de to spor naturligvis også tæt forbudne.


Derfor denne hjemmeside, den nye underskriftindsamling og vores fortsatte kamp.Logo: Broafgift nej tak!

Breve til ministerier

Anlægsregnskab og trafikregulerende tiltag

Henvendelse fra Kenneth Jensenom anlægsregnskab for ny bro og trafikregulering ved den gamle.

6. oktober 2019 \\ Transportministeren

Køretøjsbegrænsninger

Fornyet henvendelse fra Kenneth Jensen køretøjsbegrænsninger på Kronprins Frederiks Bro, affødt af ministerens svar af d.d..

29. november 2018 \\ Transportministeren

Køretøjsbegrænsninger

Henvendelse fra Kenneth Jensen køretøjsbegrænsninger på Kronprins Frederiks Bro.

11. november 2018 \\ Transportministeren

Betalingsvillighed

Henvendelse fra Kenneth Jensen med en række spørgsmål til ministeren angående betalingsvilligheden på Kronprinsesse Marys Bro.

8. oktober 2018 \\ Transportministeren

Fremkommeligheden over Roskilde Fjord

Henvendelse fra Kenneth Jensen med en række spørgsmål til ministeren angående fremkommelighed og økonomien i den nye fjordforbindelse.

5. august 2018 \\ Transportministeren

Pendlerfradrag

Henvendelse fra Kenneth Jensen angående det pendlerfradrag som skatteministeren har stillet i udsigt.

1. august 2018 \\ Skatteministeren

Broafgifters størrelse

Henvendelse fra Stefan G. Rasmussen  til ministeren vedrørende fastsættelse af broafgifter og J.F. Willumsensvejs fremtitidige status..

25. april 2018 \\ Transportministeren

Nedtagning af banner

Henvendelse fra Kenneth Jensen til ministeren angående Vejdirektoratets uretmæssige nedtagning af et kampagnebanner.

20. februar 2018 \\ Transportministeren

Konkurrenceforvridning

Fornyet henvendelse fra Stefan G. Rasmussen angående konkurrenceforholdene for erhverslivet med en brugerbetalt ny bro..

19. februar 2018 \\ Erhvervsministeren

Betalingsvillighed

Henvendelse fra Stefan G. Rasmussen  angående undersøgelsen af betalingsvillighed fra 2011, jf. dokumenter udleveret ved aktindsigt.

18. januar 2018 \\ Transportministeren

Vejdirektoratets dobbeltrolle

Fornyet henvendelse fra Stefan G. Rasmussen angående Vejdirektoratets dobbelrolle jf. anlægsloven.

17. februar 2018 \\ Transportministeren

Konkurrenceforvridning

Henvendelse fra Stefan G. Rasmussen angående konkurrenceforholdene for erhverslivet med en brugerbetalt ny bro..

17. januar 2018 \\ Erhvervsministeren

Udbudsproces

Anmodning fra Stefan G. Rasmussen angående Vejdirektoratets udbud af betalingsanlægget til den nye fjordforbindelse.

22. december 2017 \\ Transportministeren

Trafikregulerende tiltag

Henvendelse fra Stefan G. Rasmussen angående de i anlægsloven omtalte trafikregulerende tiltag ved den gamle fjordforbindelse.

5. december 2017 \\ Transportministeren

Breve til myndigheder

Dobbeltrolle og magtmisbrug

Fornyet henvendelse fra Stefan G. Rasmussen til Folketingets ombudsmand vedr. vejdirektoratets rolle i medfør af anlægsloven - navnlig henset til fastsættelsen af broafgifter.

8. maj 2018 \\ Ombudsmanden

Yderligere dokumentation

E-mail fra fra Stefan G. Rasmussen til Folketingets ombudsmand med yderligere dokumentation.

18. marts 2018 \\ Ombudsmanden

Lovligheden af VD's dobbeltrolle

Henvendelse fra Stefan G. Rasmussen til Folketingets Ombudsmand angående lovligehden af Vejdirektoratets dobbeltrolle i anlægsloven.

18. december 2017 \\ Ombudsmanden

Svar fra ministerier

Svar vedr. anlægsregnskab og trafikregulerende tiltag

Minsterens svar på Kenneth Jensens anden henvendelse.

4. november 2019 \\ Transportministeren

Svar på henvendelse om køretøjsbegrænsninger

Minsterens svar på Kenneth Jensens anden henvendelse vedr. køretøjsbegrænsninger på Kronprins Frederiks Bro.

7. januar 2019 \\ Transportministeren

Svar på henvendelse om køretøjsbegrænsninger

Minsterens svar på Kenneth Jensens henvendelse vedr. køretøjsbegrænsninger på Kronprins Frederiks Bro.

29. november 2018 \\ Transportministeren

Svar på henvendelse om betalingsvillighed

Minsterens svar på Kenneth Jensens henvendelse vedr. betalingsvillighed på den nye fjorforbindelse.

31. oktober 2018 \\ Transportministeren

Svar på henvendelse om fremkommelighed og økonomi

Ministerens svar på Kenneth Jensens henvendelse af 5. august 2018.

20. august 2018 \\ Transportministeren

Svar på spørgsmål om pendlerfradag

Svar fra ministeren på Kenneth Jensens svar vedr. et eventuelt pendlerfradrag ved benyttelse af den nye fjordforbindelse.

16. august 2018 \\ Skatteministeren

Svar vedr. takstniveau/afgift

Svar på Stefan G. Rasmussens henvendelse vedr. fastsættesle af afgiften for at benytte Kronprinsesse Marys Bro.

8. maj 2018 \\ Transportministeren

Trafikregulerende tiltag

Henvendelse fra Transportministeriet til Vejdirektoratet angående planlægningen af trafikregulerende foranstaltninger på J.F. Willumsensvej.

15. april 2018 \\ Transportministeren

Svar på henvendelse vedr. nedtagning af banner

Ministerens foreløbige svar vedr. uretmæssig nedtagning af banner. Vejdirektoratet beklagede senere fejlen, der beroede på "et fejlskøn".

15. marts 2018 \\ Transportministeren

Svar vedr. konkurrenceforvridning

Ministerens svar på Stefan G. Rasmussens spørgsmål om konklurrenceforvridning.

18. februar 2018 \\ Erhvervsministeren

Udvalgssvar vedr. broafgift

Ministerens svar til Transport-, Bygnings- og Boligudvalget vedr. forventninger til indførelse af brugerbetaling på andre forbindelser end Kronprinsesse Marys Bro.

18. januar 2018 \\ Transportministeren

Svar vedr. VD's dobbeltrolle

Ministerens svar til Stefan G. Rasmussen angående Vejdirektoratets dobbeltrolle i medfør af anlægsloven for Kronprinsesse Marys Bro.

17. januar 2018 \\ Transportministeren

Trafikregulerende tiltag

Ministerens svar til Stefan G. Rasmussen angående blandt andet trafikregulerende tiltag.

17. januar 2018 \\ Transportministeren

Svar fra myndigheder

Svar med aktindsigt

Ministeriets svar på anmodning om aktindsigt i beregninger der er lagt til grund for forventet trafik på den nye fjordforbindelse.

16. oktober 2018 \\ Transportministeriet

VD's rolle i forhold til den nye fjordforbindelse

Svar fra Folketingets ombudsmand angående Vejdirektoratets rolle i forbindelse med anlæg og drift af den nye fjordforbindelse.

31. juli 2018 \\ Ombudsmanden

Aktindsigt i betalingsundersøgelse

Vejdirektoratets aktindsigt i undersøgelsen af betalingsvillighed fra 2012.

19. januar 2018 \\ Vejdirektoratet

Svar vedr. trafikregulerende tiltag

Vejdirektoratets svar/notat til transportministerens svar af 17. januar 2018 vedr. blandt andet trafikregulerende tiltag.

15. januar 2018 \\ Vejdirektoratet

Svar vedr. VD's dobbeltrolle

Kvittering fra Folketingets Ombudsmand på Stefan G. Rasmussens første henvendelse angående Vejdirektoratets dobbeltrolle.

19. december 2017 \\ Ombudsmanden

Henvendelser til Transport-, Bygnings- og Boligudvalget

VD's dobbeltrolle

Stefan G. Rasmussens henvendelse til udvalget angående det betænkelige i den dobbeltrolle/-kompetence som Vejdirektoratet er tillagt i medfør af anlægsloven.

21. marts 2018 \\

Undersøgelse af betalingsvillighed

Stefan G. Rasmussens henvendelse til udvalget angående eventuelt misinformation af udvalgets og Folketinget i forhold til undersøgelsen af bilisternes betalingsvillighed.

18. februar 2018 \\

Egen undersøgelse af betalingsvillighed

Stefan G. Rasmussens henvendelse til udvalget angående resultaterne af en lille egen-undersøgelsen af bilisternes betalingsvillighed.

22. januar 2018 \\